Aktualności

Zapytanie ofertowe nr. 23/1.18/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego powielania materiałów na sesje szkoleniowe w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 23/1.18/2011.
Przedmiotem zamówienia jest powielanie materiałów na sesje szkoleniowe w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
Kryterium oceny – cena, doświadczenie
Termin składania ofert – 29 marca  2011 r. do godziny 15.00

Zapytanie ofertowe_23.doc
Zapytanie ofertowe_23.pdf
Odpowiedź_1.pdf
Protokół_23.pdf