Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 23/5.3/2011

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację seminarium w Jeleniej Górze w dniach 04–06.04.2011  r. w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Nr zapytania: 23/5.3/2011

Kryteria:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ( C ) 80 % 80 punktów
Odległość obiektu noclegowego (O) od miejsca seminarium – Dworu Czarne (ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra) 10 % 10 punktów
Odległość miejsca uroczystej kolacji zasiadanej (K) od miejsca seminarium – Dworu Czarne (ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra) 10% 10 punktów

 

Termin składania ofert: 30 marca 2011 rok, godz. 12.00


zapytanie_23_5.3_2011.doc
zapytanie_23_5.3_2011.pdf

protokół do zapytania 23/5.3/2011