Aktualności

Zapytanie Ofertowe nr 36/5.3/2011 na transport w woj. pomorskim

Zapraszamy do Zapytania Ofertowego na świadczenie usług transportowych na warsztat tematyczny „Pomorskie Forum Animatorów Społecznych” w Kwidzynie w dniu 19 maja 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Termin składania ofert: 16 maja 2011 godz. 15:00

Kryterium oceny ofert: 100% cena

Zapytanie ofertowe nr 36/5.3/2011 doc.

Zapytanie ofertowe nr 36/5.3/2011 pdf

Zmiana nr 1 do zapytania 36/5.3/2011

Zapytanie ofertowe nr 36/5.3/2011 po zmianach doc

Zapytanie ofertowe nr 36/5.3/2011 po zmianach pdf

Protokół do zapytania nr 36/5.3/2011