Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 37/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację warsztatów w społecznościach w latach 2011 – 2012 w gminach/powiecie w subregionie Nadwiślańskim w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa 100 %

Termin składania ofert: 20.05.2011 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe nr 37/5.3/2011 doc.

Zapytanie ofertowe nr 37/5.3/2011 pdf

Protokół do zapytania ofertowego nr 37/5.3/2011