Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 40/5.3/2011

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację warsztatów w społecznościach w latach 2011 – 2012 w Gminie Dzierzgoń w subregionie Nadwiślańskim w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa100 %

Termin składania ofert: 30.05.2011 godz. 11:00

Zapytanie ofertowe nr 40/5.3/2011 doc.

Zapytanie ofertowe nr 40/5.3/2011 pdf

Protokół (PDF).

ofert