Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 55/1.18/2011

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na opracowanie ekspertyzy prawno-ustawowej dot. wstępnego rozeznania przygotowującego założenia legislacyjne do wdrażania modelu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej (ŚPS/OSL) – numer postępowania 55/1.18/2011.

Ekspertyza przygotowywana jest na potrzeby realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (Priorytet I, poddziałanie 1.18 PO KL).

Kryterium oceny ofert:

Kryterium

Waga

  1. Cena ofertowa

60%

  1. Doświadczenie Wykonawcy w administracji rządowej w obszarze polityki społecznej

20%

  1. Doświadczenie eksperckie i doradcze Wykonawcy w zakresie programowania zmian w obszarze pomocy społecznej

20%

Termin nadsyłania ofert upływa 9.08.2011, o godz. 16.00

W załączniku znajdują się szczegółowe informacje:

Zapytanie ofertowe nr 55/1.18/2011.doc

Zapytanie ofertowe nr 55/1.18/2011.pdf

 

Protokół 55