Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 57/1.18/2011


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 57/1.18/2011 na transport dla 10 uczestników podczas wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) w dn. 18-24 września 2011 r. w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Termin składania ofert mija 12.08.2011, o godzinie 15:00.

 

CAL association from Poland is currently looking for contractor to provide services:  transport for 10 participants during a study visit in Denmark (Copenhagen and/or the area), 18-24 September.

I enclose the tender inquiry, which should be returned to monikar@cal.org.pl, till 12.08.2011, 15:00.

Should you have any questions: karolinak@cal.org.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 57_1.18_2011 PL. doc

Zapytanie ofertowe nr 57_1.18_2011 PL.pdf

Tender inquiry no.: 57_1.18_2011 ENG. doc

Tender inquiry no.: 57_1.18_2011 ENG.pdf

Question no.: 1.pdf

 Protokół 57

Protocol 57