Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 60/1.18/2011

Stowarzyszenie CAL ogłasza zapytanie ofertowe nr 60/1.18/2011 . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych podczas konferencji pracowników socjalnych w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 Kryteria oceny ofert

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

Cena ( C )

60

60 punktów

Doświadczenie [D] w działaniu w obszarze świadczenia usług transportowych.

40

40 punktów

Termin składania ofert mija 19 sierpnia o godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 60/1.18/2011.doc

Zapytanie ofertowe nr 60/1.18/2011.pdf