Aktualności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku – Lider ds. debat społecznych (projekt: AKCJA AKTYWIZACJA) – wyniki

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest realizacji usługi Lidera ds. debat społecznych w projekcie pn. “AKCJA AKTYWIZACJA” współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 3 oferty. Wybrano wykonawcę: Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej VIGARAT Jacek Gralczyk, Domiechowice 53B, 97-400 Domiechowice. Wartość oferty: 10 080,00 zł.