Aktualności

Zapytanie ofertowe

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na Opracowanie ekspertyzy prawno-ustawowej dot. gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa – 60 %
Doświadczenie Wykonawcy w zakresie konsultacji i opiniowania lokalnych dokumentów strategicznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych – 20%
Doświadczenie Wykonawcy w pracy w  jednostkach administracji publicznej – 20%
Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2011 r. o godz. 12.00

Termin składania ofert: 21.06.2011 godz. 12:00

Zapytanie_ofertowe_strategie_gminne_13062011.doc

Zapytanie_ofertowe_strategie_gminne_13062011.pdf

Protokół_38_1.18_2011.pdf