Aktualności

Zatańcz ze mną w Policach

Już od kilku lat między budynkami komunalnymi przy ul. Bankowej w Policach sąsiedzi spotykają się na wspólnym pikniku. W przygotowaniach do wydarzenia aktywnie uczestniczą mieszkańcy.

Przy Bankowej mieszkają osoby i rodziny, którym w życiu nie układa się najlepiej. Jest to teren miasta gdzie skumulowane są problemy i różnego rodzaju dysfunkcje. Ludzie przez sam fakt zamieszkiwania tam czują się gorsi, wykluczeni, niepotrzebni. Ale już od 2008 roku mieszkańcy pokazują, że mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, potrafią się zorganizować i wspólnymi siłami przygotowują „Piknik rodzinny”. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz Ognisko TPD, ale w przygotowania aktywnie włączają się mieszkańcy. Na długo przed planowanym terminem imprezy odbywają się spotkania: całość trzeba zaplanować, podzielić się obowiązkami. Każdy włącza się jak może: jedni przygotowują poczęstunek inni pomagają w organizacji zaplecza.

Uczestnikami pikniku byli nie tylko dorośli. Dzieci z Ogniska TPD wraz ze swoimi wychowawcami przygotowywali program artystyczny. Była okazja zobaczyć wspaniałe występy grup tanecznych, uczestniczyć w warsztatach tańca współczesnego. Bardzo ważną rolę w tym całym zamieszaniu odgrywali wolontariusze zrzeszeni w Klubie Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej i Szkolnym Kole „Pomagaczy” przy Gimnazjum Nr 1 w Policach. Wspólnie wymyślili zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców.

Tematem przewodnim imprezy jest bezpieczeństwo, sport, ekologia. Jednak co roku impreza przybiera inny charakter. W tym roku 12 maja Piknik Rodzinny odbył się pod hasłem „Zatańcz ze mną”. Piknik jest elementem Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu systemowego „Pobudka – obudź  swój potencjał”,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach posiada certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej. Sieć Centrów Aktywności Lokalnej CAL tworzona na bazie instytucji publicznych (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek) – to sieć instytucji społecznych nowego typu, opartych na wartościach społecznej więzi i współpracy, obdarzonych kapitałem zaufania, które stają się zapleczem rozwoju i zmiany w środowiskach lokalnych.

Działania w takich instytucjach polegają na bezpośrednim angażowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia. Koncentrują się na relacjach pomiędzy konkretnymi mieszkańcami, a grupami i instytucjami mającymi wpływ na ich codzienne doświadczenia. Skupiają się na edukacji poprzez animowanie lokalnych wydarzeń, inicjatorami i organizatorami których są sami mieszkańcy.