Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej
Dodane: 03-01-2014
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe nr  146/1.18/2014 na  Wynajem sal szkoleniowych oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej podczas Drugiej  Konferencji Upowszechniającej  w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w w/w zapytaniu zmianie uległ zapis w punkcie 2 "Opis przedmiotu zamówienia" Zapis: Wartość Zamówienia: "Zamawiający przeznacza na jeden osobodzień (w cenie znajduje się opłata za wszystkie usługi, tj. wyżywienie, noclegi, wynajem sal oraz pozostałe koszty związane z realizacją umowy) kwotę nie większą niż 235 zł brutto. W przypadku złożenia oferty droższej Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu. W celu sprawdzenia powyższego Zamawiający podzieli kwotę ofertową przez 150 uczestników i jeżeli wyjdzie kwota wyższa niż 235 zł brutto wówczas odrzuci taką ofertę." Zapisem: "Zamawiający przeznacza na pobyt jednego uczestnika (w cenie znajduje się opłata za wszystkie usługi, tj. wyżywienie, noclegi, wynajem sal oraz pozostałe koszty związane z realizacją umowy) podczas dwóch dni konferencji, kwotę nie wyższą niż 470 zł brutto. W przypadku złożenia oferty droższej Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu. W celu sprawdzenia powyższego Zamawiający podzieli kwotę ofertową przez 150 uczestników i jeżeli wyjdzie kwota wyższa niż 470 zł brutto wówczas odrzuci taką ofertę."
Termin składania zapytań ofertowych: 21-01-2014 12:00

Więcej

Projekt: Decydujmy razem
Dodane: 31-12-2013
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na wprowadzenie do tematu, moderowanie i podsumowanie dyskusji w trakcie Subregionalnego Forum Partycypacji w subregionie Puszcza Białowieska w 2014 r., w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". 
Termin składania zapytań ofertowych: 17-01-2014 13:00

Więcej

Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego
Dodane: 20-01-2014
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na  Organizację Studium Budowania Partnerstw Lokalnych w Subregionie Mazowsza Płockiego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.
Termin składania zapytań ofertowych: 04-02-2014 12:00

Więcej

Projekt: Decydujmy razem
Dodane: 16-12-2013
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na organizację 9 wydarzeń w Gminie Bulkowo w subregionie Mazowsze Płockie w 2014 r., realizowanych w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". 
Termin składania zapytań ofertowych: 03-01-2014 13:00

Więcej

Projekt: Decydujmy razem
Dodane: 25-11-2013
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej podczas 4 wydarzeń partycypacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego o statusie obserwatora w subregionie Cud nad Wisłą w 2013 r.  oraz 2014 r., realizowanych w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". 
Uprzejmie informujemy, że podczas przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:
Pytanie nr 1:
Czy w postępowaniu można składać oferty częściowe?
Odpowiedź:
w nawiązaniu do punktu 7.2.4) Zapytania ofertowego (Opis sposobu przygotowania oferty/Forma oferty) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin składania zapytań ofertowych: 10-12-2013 13:00

Więcej