Aktualności

Podwórkowa Gwiazdka – Sąsiedzi łączcie się!

W grudniu w całej Warszawie już po raz ósmy odbędzie się Podwórkowa Gwiazdka. Jest to wyjątkowa akcja sąsiedzka, do której dołączyć może każde sąsiedztwo. 

Wystarczy podjąć inicjatywę i zorganizować z sąsiadami własne, oddolne wydarzenie w wybranym przez siebie terminie, miejscu i formie – może to być np. wspólne ubieranie osiedlowej choinki, kolędowanie, dekorowanie przestrzeni podwórka, konkursy na najlepsze pierogi, zbiórki darów czy kiermasze przetworów.

Warszawski Finał 16 grudnia 2017

Podwórkowa Gwiazdka to przede wszystkim okazja do integracji sąsiedzkiej, ale też świadczenia sobie wzajemnej pomocy czy włączania się mieszkańców w różnego rodzaju akcje charytatywne. Udział w takiej oddolnej inicjatywie mogą wziąć mieszkańcy, lokalne organizacje, instytucje, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a przede wszystkim ci, którym zależy na budowaniu dobrych relacji sąsiedzkich i integracji mieszkańców.

Dla sąsiedztw, które zgłoszą się do udziału w Podwórkowej Gwiazdce przewidziane są bezpłatne pakiety startowe zawierające różne materiały przydatne podczas sąsiedzkiej inicjatywy. Organizatorzy mogą otrzymać także pomoc w promocji sąsiedzkiej inicjatywy oraz wsparcie animatorów Q-Ruchu Sąsiedzkiego, żeby dowiedzieć się, jak zintegrować się z sąsiadami.

Aby zgłosić się do akcji i zorganizować Podwórkową Gwiazdkę w swoim sąsiedztwie wystarczy wypełnić zgłoszenie na stronie: www.inicjatywysasiedzkie.pl/podworkowagwiazdka

Więcej informacji o akcji:

  • mail: podworkowagwiazdka@cal.org.pl
  • tel: +48 601947474

Podwórkowa Gwiazdka jest realizowana przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (www.cal.org.pl) w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.