Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL


„FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” – ruszyła rekrutacja uczestników do projektu01.12.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej…)

Podwórkowa Gwiazdka – Sąsiedzi łączcie się!W grudniu w całej Warszawie już po raz ósmy odbędzie się Podwórkowa Gwiazdka. Jest to wyjątkowa akcja sąsiedzka, do której dołączyć może każde sąsiedztwo.  (więcej…)

IV Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji LokalnychZapraszamy na IV Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych pt. "Wola na sprzedaż - biznes i lokalność", które odbędzie się 27 listopada w godzinach 10:00 - 13:00 w Cafe PoWoli, ul. Smocza 3.  (więcej…)

VII edycja Nagrody im. Jana Rodowicza “Anody”Czy bohaterem można być tylko w nadzwyczajnych okolicznościach? Czy można dokonać szlachetnego czynu w codziennych sytuacjach? Jeśli znasz kogoś, kto bezinteresownie robi wyjątkowe rzeczy dla innych, zgłoś go do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.  (więcej…)

“Kampanie społeczne – uświadamiaj, edukuj, zmieniaj”Nie wiesz jak przeprowadzić skuteczną kampanię społeczną w społeczności lokalnej? To seminarium jest dla Ciebie! (więcej…)

Konwenty w ramach programu NCK “Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”Zapraszamy do udziału w konwentach regionalnych, których celem jest podnoszenie kompetencji dyrektorów i pracowników kultury, wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w programie. (więcej…)

„Rozwój społecznościowy oparty na zasobach – czyli siła relacji i współdziałania”19-20 czerwca Reguły (gmina Michałowice) były miejscem spotkań Organizatorów Społeczności Lokalnej z całej Polski. Na szóste już z kolei seminarium przyjechało 64 przedstawicieli/lek ośrodków pomocy społecznej. (więcej…)

Certyfikat Jakości CAL za wdrażanie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej dla OPS w Libiążu – gratulujemy!!!W maju 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu został wyróżniony Certyfikatem Jakości CAL za wdrażanie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL). (więcej…)


  • Wszystkie
  • Edukacja
  • Inspiracje
  • Rozmowa
  • Spotkania

Aktualności

Projekt “Krok naprzód” – wyniki

12 lipca 2018

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku na wykonanie konspektu zajęć oraz warsztatów kompetencji społecznych w projekcie pn. “Krok naprzód” współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wpłynęło 5 ofert. Wybrano wykonawcę: Centrum Badań i Edukacji Log On. Wybrana oferta otrzymała 91,82 […]

Więcej

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 04.07.2018 r. – informacja

11 lipca 2018

W zapytaniu ofertowym w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 04.07.2018 r. polegającym na wyłonieniu wykonawcy konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w projekcie pt. „Krok naprzód”  – nastąpiła oczywista omyłka w pkt. 4  . Kryteria oceny ofert. W 2 kryterium dotyczącym oceny konspektu zajęć zamiast zdania:  “suma punktów przyznanych przez każdego eksperta” powinno być  “średnia punktów przyznanych przez każdego eksperta”.

Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 4.07.2018

4 lipca 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w ramach realizacji projektu pn. “Krok naprzód” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   Zapytanie ofertowe    

Więcej

Informacja

4 lipca 2018

Informujemy o nie rozstrzygnięciu konkursu z dnia 26.06.2018 r. na przeprowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu pn.: „Krok naprzód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powodem nierozstrzygnięcia jest wpłynięcie więcej niż jednej oferty z identycznym najniższym wymiarem wartości zamówienia. Z powodu występowania w niniejszym konkursie tylko jednego kryterium ceny nie […]

Więcej

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia

1 marca 2018

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia W związku z realizacją projektu pn. „Chcemy Być Aktywni Zawodowo i Społecznie” prosimy o przedstawienie orientacyjnych cen dla n/w przedmiotu zamówienia, które posłużą zamawiającemu do ustalenia wartości zamówienia w n/w zakresie.   Niniejsze zaproszenie oraz udzielone odpowiedzi (podanie cen) nie stanowią oferty lub zamówienia i nie mają charakteru wiążącego.   […]

Więcej
english russia
CAL TV