Aktualności

Nowe publikacje CAL

Asset Based Community Development (ABCD) to skuteczna metoda, która skupia się na odkrywaniu i mobilizacji zasobów, które już w społeczności istnieją.Prezentujemy publikację Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD w praktyce, której punktem wyjścia jest założenie, że rozwiązanie wielu (a być może nawet większości) problemów społecznych jest w zasięgu możliwości społeczności lokalnych, których członkowie połączeni są silnymi relacjami i ze sobą współpracują

W metodzie ABCD zachęca się ludzi do uznania, że ich społeczność to szklanka do połowy wypełniona zasobami, a nie do połowy pusta z powodu potrzeb i braków. Zalety społeczności są środkami, które stają się cenne kiedy się je skumuluje i uczyni pożytecznymi. Podejście ABCD daje obywatelom narzędzia do znalezienia i mobilizacji tego, co posiadają, na rzecz budowy silniejszej społeczności.

Niniejsza publikacja nie tylko przekonuje o potrzebie rozwiązywania problemów społeczności przez te społeczności, których te problemy dotyczą i które ich doświadczają, ale pokazuje też, jak to robić. Jak odkrywać zasoby mieszkańców i przekonywać ich, żeby te zasoby wykorzystali (dali) w celu rozwiązania problemów. Autorzy publikacji wskazują też nową rolę instytucji publicznych, które zamiast rozwiązywać problemy społeczne poprzez programy i świadczenia, powinny wspierać mieszkańców, wzmacniać ich i rozwijać, aby ci brali własne sprawy we własne ręce.

 

Publikacja w formacie PDF

Informacja pochodzi z serwisu www.osl.org.pl poświęconego tematyce organizowania społeczności lokalnej

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego