Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) podkreśla sposób działania organizacji/instytucji w środowisku lokalnym. Niezależnie od specjalistycznego profilu organizacji oznacza wolę przyjęcia przez dany podmiot misji społecznościowej polegającej na formułowaniu i realizacji programu w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców.

Wskazuje na świadomie prowadzoną pracę, która włącza działania instytucji w długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej, umożliwiający mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia oraz zwiększający szanse ich rozwoju osobistego, grupowego  i społecznego.

CAL oznacza dążenie instytucji do stosowania i rozwijania edukacyjnych strategii, metod i narzędzi, zmierzających do odkrywania potencjału społeczności lokalnej poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i mieszkańcami oraz mobilizowanie istotnych dla niej wartości tradycji i kultury współczesnej.

CAL akcentuje w działaniach instytucji znaczenie godności, solidarności i współpracy społecznej, akceptację różnorodności światopoglądowej oraz wolę włączenia obywateli w podejmowanie decyzji ich dotyczących.

Praktycznym wymiarem przyjęcia misji społecznościowej CAL jest wdrożenie przez instytucję poddającą się certyfikacji metodycznie uporządkowanego  sposobu/modelu/zasad pracy w społeczności lokalnej, odpowiedniego dla danego typu instytucji oraz przestrzeni/branży społecznej, zawodowej i profesjonalnej (np. kultura, pomoc społeczna, edukacja, ekologia, bezpieczeństwo), który stanowi merytoryczny załącznik certyfikatu jakości CAL.

OŚRODKI CAL:

GOPS Oława

MOPS Wrocław (ZTPS nr 7, ZTPS nr 10)

GOPS Czernica

MOPS Głogów

MOPS Bydgoszcz (ROPS Błonie)

CISTOR (Toruń)

MOPS CPS (Zduńska Wola)

OPS (Libiąż)

MOPS (Nowy Sącz)

MOPS (Mława)

MOPS (Przasnysz)

GOPS (Kowala)

MOPS (Katowice-Szopienice)

MOPS (Radlin)

MOPS (Czarnków)

MOPS (Śrem)

GOPS (Sławoborze)

RAPORTY Z REALIZACJI PRACY W ZAKRESIE WDRAŻANIA MODELU OSL (nowa procedura certyfikacji od 2013 r.)

Poniżej prezentujemy opisy działań instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej, które otrzymały Certyfikat CAL we wdrażaniu Modelu organizowania społeczności lokalnej.

MOPS Włocławek (2013)

MOPS Szklarska Poręba (2014)

MOPS Radom (2014)

MOPS Gryfino (2015)

MOPS Brodnica (2015)

OPS Mieroszów (2015)

OPS Police (2015)

english russia
CAL TV