Jednym z kluczowych programów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest działająca od 2002 roku Szkoła Animacji Społecznej.Obecnie, ze względu na poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe obszary tematyczne, funkcjonuje ona pod nazwą Dział Współpracy i Szkoleń.

Oferta realizowana przez Dział Współpracy i Szkoleń kierowana jest do osób i instytucji, których głównym celem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację i rozwój społeczności lokalnych.

W szczególności przedstawicieli: samorządu lokalnego oraz instytucji mu podległych, w szczególności ośrodków pomocy społecznej i domów kultury, organizacji pozarządowych oraz społeczników, liderów i działaczy lokalnych, grup regionalnych oraz subregionalnych.

 Skontaktuj się z nami:

tel: + 48 22 121 59 10

tel. kom: 667 805 599

mail: biuro@cal.org.pl

Nasza oferta

jest wielowymiarowa i ma charakter zarówno edukacyjny, jak i wspierający. W jej zakres wchodzą:

 Nasze szkolenia, seminaria, konferencje prowadzą wybitni eksperci, będący specjalistami w swojej dziedzinie!

english russia
CAL TV