CAL – LIDER W ORGANIZOWANIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

  • Jesteśmy ogólnopolskim Liderem w organizowaniu społeczności lokalnej. Od ponad 20 lat wyznaczamy kierunki rozwoju usług społecznościowych w Polsce, tworzymy nowe standardy i innowacyjne rozwiązania w zakresie działań środowiskowych.
  • Nasz system pracy jest sprawdzony i opiera się na wieloletnim doświadczeniu animacyjnym.
  • Poprzez łączenie świata nauki z praktyką jesteśmy jedyną na rynku organizacją, która wie najlepiej jak treści teoretyczne przekuć w realną zmianę a nasza oferta jest wielowymiarowa i ma charakter zarówno edukacyjny, jak i wspierający.
  • Pracujemy metodą warsztatową, którą opieramy na aktywizacji uczestników szkolenia. Dzięki pracy w małych grupach, dyskusjom na forum grupy, ćwiczeniom, pracy indywidualnej, symulacjom i mini- wykładom z omówieniem case study uczestnicy uczą się przez doświadczenie, wyciągają wnioski i samodzielnie poszukują rozwiązań przydatnych w ich pracy zawodowej.
  • W latach 2006-2022 CAL przeszkoliło ponad 9000 pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie: programów aktywności lokalnej, integracji – aktywizacji społecznej, metod pracy zespołów interdyscyplinarnych, wypalenia zawodowego i superwizji, organizowania społeczności lokalnych, usług społecznych, itp.,
  • Szkolenia są projektowane i prowadzone przez najwyższej klasy trenerów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ekspertów, praktyków oraz kadrę kierowniczą instytucji pomocy i integracji społecznej z całej Polski, posiadających wieloletnie doświadczenie.

 

Skontaktuj się z nami