Aktualności

Zadanie 8 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 8 (Event 8)

Międzynarodowa szkoła CO-GREEN

D8

Kluczowe wnioski:

Wieloetapowa budowa Międzynarodowej Szkoły CO-GREEN nadała jej wyraźnie międzynarodowy charakter. Przed rozpoczęciem szkoły w Grecji, przedstawiciele każdego z uczestniczących krajów otrzymali zadanie opracowania prezentacji obejmujących różne aspekty związane z tematem projektu. Prezentacje te zostały następnie przedstawione podczas spotkań. Ponadto podczas działań szkoleniowych wszyscy uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami, których kluczowe elementy zostaną uwzględnione w materiałach poszkoleniowych. Materiały te, podobnie jak całe repozytorium materiałów dotyczących procesu szkoleniowego w naszym projekcie, będą również dostępne dla wszystkich uczestników szkoleń odbywających się w krajach partnerskich projektu.
Co więcej, w ramach szkoleń w Salerno, Górnie i Elblągu zawsze będzie obecna była osoba, która uczestniczyła w Akademii Zimowej w Karditsie, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami zdobytymi w Grecji.

Produkty:

Trzystopniowa struktura Międzynarodowej Szkoły okazała się wysoce skutecznym i elastycznym podejściem, wykraczającym poza początkowe cele. Głównym celem było przeszkolenie określonej liczby trenerów (5 w każdym kraju) w ramach projektu CO GREEN. Jednak wynik przekroczył oczekiwania, obejmując nie tylko planowanych trenerów, ale także przyciągając dodatkowych uczestników, w tym ekspertów, aktywistów i zainteresowanych obywateli.
Rozszerzone uczestnictwo zaowocowało powstaniem zróżnicowanej grupy osób wyposażonych i przygotowanych do pełnienia aktywnych ról w swoich lokalnych społecznościach. Poza pierwotnym planem, uczestnicy ci są gotowi do wspierania zaangażowania kolejnych aktywistów i zapewnienia im niezbędnych szkoleń, aby stali się prawdziwymi katalizatorami działań społeczności skupionych na działaniach proekologicznych. Sukces Międzynarodowej Szkoły przełożył się na efekt multiplikacji, docierając do szerszego grona odbiorców i rozwijając sieć osób gotowych do wniesienia wkładu w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W podjętych działań stworzono wiele wartościowych zasobów szkoleniowych. Zasoby te obejmują kompleksowy podręcznik i program nauczania, które służą jako przewodniki dla przyszłych inicjatyw. Co więcej, bezcenna wiedza zdobyta dzięki dzieleniu się dobrymi praktykami podczas sesji szkoleniowych stworzyła repozytorium spostrzeżeń na temat skutecznych strategii i podejść.
Społeczność praktyków projektu stała się dynamicznym ośrodkiem ciągłej współpracy i wymiany wiedzy. Uczestnicy, teraz dobrze zorientowani w zielonych działaniach i metodach zaangażowania społeczności, są nie tylko przygotowani do wdrażania inicjatyw lokalnie, ale także do aktywnego udziału w zbiorowym procesie uczenia się. Ta iteracyjna pętla sprzężenia zwrotnego zapewnia ciągłe doskonalenie strategii i metodologii stosowanych w różnych kontekstach lokalnych.

Daty:

  • Międzynarodowa Szkoła Zimowa w Karditsie: 26, 27, 28, 29 i 30 listopada 2023 r.
  • Międzynarodowa Szkoła w Salerno: 15 grudnia 2023 roku
  • Międzynarodowa Szkoła w Górnie i Elblągu: 15 oraz 18 grudnia 2023 roku

Wskaźniki do raportów:

Łącznie we wszystkich etapach udział wzięło 100 uczestników, w tym lokalnych trenerów z 10 krajów: 35 uczestników z Polski, 26 z Włoch, 2 z Chorwacji, 31 z Grecji, 1 z Austrii, 1 z Francji, 1 z Niemiec, 1 z Węgier, 1 z Rumunii i 1 ze Słowenii.

Linki do raportów:

D8 Międzynarodowa szkoła CO-GREEN


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE