Aktualności

Zadanie 9 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 9 (Event 9)

Kampanie lokalne na rzecz wyboru zielonych aktywistów

D9.1 – Publiczne spotkania na rzecz wyboru zielonych aktywistów

Polska

Na spotkaniach w Górnie, Elblągu, Starachowicach i Wiązownej zieloni aktywiści potwierdzili swoje zaangażowanie w projekt CO-GREEN. Około 12-15 osób z każdej społeczności zadeklarowało swój udział w projekcie w roli zielonych aktywistów, którzy stworzą małe zespoły projektowe. Ich celem jest przygotowanie ekologicznych działań w ramach projektu, aby uwolnić energię tkwiącą w społecznościach na rzecz zielonej transformacji. Podczas wszystkich spotkań: w Górnie, Elblągu, Starachowicach i Wiązownej został opracowany harmonogram i budżet projektu. Na przełomie stycznia i lutego 2024 roku zaplanowano warsztaty środowiskowe, których celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji projektu. Spotkania dotyczące praktycznych aspektów projektu planowane są na marzec 2024 roku. Wdrożenie projektu planowane jest na przełom kwietnia i maja 2024 roku. Omówiono również wstępne zarysy budżetów, które będą musiały zostać skonsultowane ze specjalistami w zakresie wykonalności i etapów wdrażania.

Włochy

Podczas spotkań w Cosenza, Magione i Calavese omówiono rolę aktywisty (aktywatora) społecznego i jego umiejętności, które są niezbędne do realizacji planowanych działań. Główne tematy dyskusji podczas spotkań to: profil aktywatora społecznego, “zielony” aktywator społeczny jego umiejętności: związane z aktywizacją społeczności lokalnych oraz z zakresu ekologii. Na koniec spotkania odbyły się grupowe spotkania informacyjne i indywidualne wywiady. Na ich podstawie wybrano osoby, które będą odgrywać rolę aktywistów w społeczności. Aktywista społeczny odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu interakcji i uczestnictwa w społeczności. Jego głównym celem jest budowanie pozytywnego, angażującego i spójnego środowiska w społeczności. Zdolność do skutecznej komunikacji, zarządzania dynamiką społeczną i dostosowywania się do potrzeb społeczności to kluczowe elementy skutecznego aktywatora społeczności.

Chorwacja

Uczestnicy dowiedzieli się o roli aktywistów (aktywatorów) społecznych, a także o tym, jakie wsparcie otrzymają oni od trenerów w ramach naszego projektu. Uniwersytet w Rijece zorganizuje serię wydarzeń dotyczących kwestii ekologicznych w celu uczynienia kwestii ekologicznych bardziej widocznymi w szerszej sferze publicznej. Następnie mentorzy (w tym ci, którzy uczestniczyli w Akademii Zimowej w Grecji) zaprezentowali swoje doświadczenie i kompetencje aktywatorom CO-GREEN. Przedstawili oni swoje doświadczenie w pracy z lokalną społecznością. Zgodnie z planem szkolenie będzie obejmowało różnorodne tematy, takie jak warsztaty z umiejętności komunikacyjnych i pracy w społeczności lokalnej. Ponadto potencjalni aktywatorzy CO-GREEN zostali poproszeni o zaproponowanie większej liczby tematów, które umożliwią im lepszą pracę w społecznościach. Uczestnicy poprosili o zorganizowanie kilku warsztatów – na temat prowadzenia kampanii, różnych metodologii pracy ze społecznościami lokalnymi. Potencjalni aktywatorzy stwierdzili również, że warto byłoby dowiedzieć się więcej o tym, jak dotrzeć do ludzi. Piętnastu aktywistów zostanie wybranych spośród uczestników, którzy wzięli udział w spotkaniu, a także tych, którzy nie mogli przybyć na to wydarzenie z powodów zdrowotnych i innych.

Grecja

Działania w ramach tego zadania koncentrowały się na informowaniu uczestników o roli i obowiązkach zielonych aktywistów (aktywatorów). Kluczowym aspektem zadania była kompleksowa dyskusja na temat tego, jak koordynować wysiłki zielonych aktywistów na poziomie lokalnym, w szczególności w Karditsie. Uczestnicy zostali szczegółowo poinformowani o nadchodzących działaniach, co pozwoliło im zrozumieć w pełni zakres wymaganego zaangażowania w ramach projektu. Uczestnicy zostali poinformowani o konieczności poświęcenia określonej ilości czasu na szkolenie i realizację działań w ramach projektu. W związku z tym uczestnicy mieli możliwość ponownego rozważenia i podjęcia decyzji, w określonym terminie, czy mogą aktywnie uczestniczyć w projekcie pełniąc rolę zielonych aktywistów (aktywatorów). Podejście to pozwala poszczególnym osobom ocenić swoją dostępność i podjąć świadomą decyzję o poziomie zaangażowania. 16 uczestników wyraziło chęć i zobowiązanie do zostania zielonymi aktywatorami, wykazując duże zainteresowanie wkładem w inicjatywę Co-Green i promowaniem zrównoważonego rozwoju w rejonie Karditsa.

  • Wskaźniki do raportów

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 133 uczestników: 50 z Polski, 44 z Włoch, 21 z Chorwacji, 18 z Grecji

  • Link do raportu

D9.1 Publiczne spotkania na rzecz wyboru zielonych aktywistów


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE