Solidarność codziennie- jest możliwa! Inicjatywa Stowarzyszenia CAL "Solidarność codziennie- jest możliwa"  jest reakcją na wzrastającą polaryzacje polskiego społeczeństwa - silne podziały na „swoich” i „obcych” . Powody są różne: ekonomiczne, wyznaniowe, polityczne, kulturowe. Wydaje się, że nowym ich wymiarem jest wyraźna ekspansja mentalnych płotów w naszym najbliższym otoczeniu: rodzinnym, sąsiedzkim, środowiskowym. W ramach projektu chcemy rozmawiać o przyczynach, praktycznych przejawach i możliwych mikro-strategiach radzenia sobie z tą sytuacją w oparciu o konkretne biograficzne doświadczenia. W tym celu organizujemy w różnych regionach Polski debaty do której zaproszamy animatorów i liderów, razem kilkuset  ludzi, którzy społecznie lub zawodowo zajmują się „sklejaniem społeczności” – praktyków budowania lokalnego kapitału społecznego. Zakładamy, że obok próby zrozumienia i oswojenia sytuacji  spotkamy lub skonfrontujemy nasze lokalne konflikty z kiełkującą społeczną ideą określaną jako „solidarności codziennie”. W angażującej formie (warsztaty/drama) wypracujemy praktyczny katalog gestów solidarności codziennie (opracowany w multimedialnej formule), który mamy nadzieję posłuży jako wzajemnościowy współczynnik możliwy do zastosowania w różnych sytuacjach, środowiskach, instytucjach czy projektach społecznych ułatwiając ułożenie na nowo „bycia razem”. Podsumowaniem  regionalnych debat będzie ogólnopolskie forum społeczne podczas, którego poznamy i docenimy osoby, które możemy określić jako animatorów solidarności codziennie. Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.  

„FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” – ruszyła rekrutacja uczestników do projektu01.12.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej…)

Podwórkowa Gwiazdka – Sąsiedzi łączcie się!W grudniu w całej Warszawie już po raz ósmy odbędzie się Podwórkowa Gwiazdka. Jest to wyjątkowa akcja sąsiedzka, do której dołączyć może każde sąsiedztwo.  (więcej…)

IV Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji LokalnychZapraszamy na IV Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych pt. "Wola na sprzedaż - biznes i lokalność", które odbędzie się 27 listopada w godzinach 10:00 - 13:00 w Cafe PoWoli, ul. Smocza 3.  (więcej…)

VII edycja Nagrody im. Jana Rodowicza “Anody”Czy bohaterem można być tylko w nadzwyczajnych okolicznościach? Czy można dokonać szlachetnego czynu w codziennych sytuacjach? Jeśli znasz kogoś, kto bezinteresownie robi wyjątkowe rzeczy dla innych, zgłoś go do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.  (więcej…)

“Kampanie społeczne – uświadamiaj, edukuj, zmieniaj”Nie wiesz jak przeprowadzić skuteczną kampanię społeczną w społeczności lokalnej? To seminarium jest dla Ciebie! (więcej…)

Konwenty w ramach programu NCK “Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”Zapraszamy do udziału w konwentach regionalnych, których celem jest podnoszenie kompetencji dyrektorów i pracowników kultury, wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w programie. (więcej…)

„Rozwój społecznościowy oparty na zasobach – czyli siła relacji i współdziałania”19-20 czerwca Reguły (gmina Michałowice) były miejscem spotkań Organizatorów Społeczności Lokalnej z całej Polski. Na szóste już z kolei seminarium przyjechało 64 przedstawicieli/lek ośrodków pomocy społecznej. (więcej…)

Certyfikat Jakości CAL za wdrażanie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej dla OPS w Libiążu – gratulujemy!!!W maju 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu został wyróżniony Certyfikatem Jakości CAL za wdrażanie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL). (więcej…)


  • Wszystkie
  • Edukacja
  • Inspiracje
  • Rozmowa
  • Spotkania

Aktualności

Zapytanie ofertowe z dnia 4.07.2018

4 lipca 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w ramach realizacji projektu pn. “Krok naprzód” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   Zapytanie ofertowe    

Więcej

Informacja

4 lipca 2018

Informujemy o nie rozstrzygnięciu konkursu z dnia 26.06.2018 r. na przeprowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu pn.: „Krok naprzód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powodem nierozstrzygnięcia jest wpłynięcie więcej niż jednej oferty z identycznym najniższym wymiarem wartości zamówienia. Z powodu występowania w niniejszym konkursie tylko jednego kryterium ceny nie […]

Więcej

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia

1 marca 2018

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia W związku z realizacją projektu pn. „Chcemy Być Aktywni Zawodowo i Społecznie” prosimy o przedstawienie orientacyjnych cen dla n/w przedmiotu zamówienia, które posłużą zamawiającemu do ustalenia wartości zamówienia w n/w zakresie.   Niniejsze zaproszenie oraz udzielone odpowiedzi (podanie cen) nie stanowią oferty lub zamówienia i nie mają charakteru wiążącego.   […]

Więcej

Informacja o wyniku rekrutacji

5 lutego 2018

Animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej listę wyłonionych i zatwierdzonych przez Narodowe Centrum Kultury Animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. Rekrutacja animatorów została przeprowadzona, zgodnie z opisaną w opublikowanym w dniu 10 stycznia 2018r. ogłoszeniu o naborze, procedurą przez Zespół rekrutacyjny składający się z przedstawicieli Narodowego Centrum Kultury oraz […]

Więcej

Oświadczenie

29 stycznia 2018

Oświadczenie     Dotyczy: zmian w zapytaniu ofertowym 2/CAL/LZ/2018 z dnia 17.01.2018r., którego przedmiotem jest usługa trenerska polegająca polegającą na przeprowadzeniu cyklu dwudniowych warsztatów w ramach Panelu Kompetencji Społecznych realizowanych w projekcie pn. „Liderzy zmiany!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr RPMA.09.01.00-14-8220/17 […]

Więcej
english russia
CAL TV