Aktualności

Ogłoszenie Konkursu Inicjatywy Sąsiedzkie.

Zapraszamy grupy mieszkańców z Ostrowca Świętokrzyskiego, do udziału w konkursie na wsparcie inicjatyw sąsiedzkich.

Konkurs ma na celu wspieranie aktywności mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego na terenie objętym Programem Aktywności Lokalnej.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – partner w projekcie „Akcja Aktywizacja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Termin przesyłania wniosków od 21 września 2020 do  16 października 2020.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

Regulamin Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich_AA

ZAŁ_1_AA

ZAŁ_2_AA

ZAŁ_3_AA

ZAŁ_4_AA

ZAŁ_5_AA

ZAŁ_6_AA

ZAŁ_7_AA

ZAŁ_8_AA