Osoba do kontaktu w sprawie procedury certyfikacji:

Monika Makowiecka

Tel. 692 766 757

e-mail: monikam@cal.org.pl