Projekt:
Dodane: 06-05-2019
Fundacja im. Zofii Zamenhof zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące zakupu materiałów biurowych dla uczestników projektu oraz certyfikatów zakończenia szkoleń potwierdzających nabycie kompetencji w trakcie szkoleń w projekcie pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 8 maja 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami: Rozeznanie rynku – materiały biurowe i certyfikaty
Termin składania zapytań ofertowych: 08-05-2019 17:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 19-08-2019
Fundacja im. Zofii Zamenhof zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące usługi cateringowej: całodziennej przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej w trakcie szkoleń w projekcie pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 24 sierpnia 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami: Rozeznanie rynku – usługa cateringowa
Termin składania zapytań ofertowych: 24-08-2019 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane:
Fundacja im. Zofii Zamenhof zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące Usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu nowych technologii oraz możliwości rozwoju zawodowego w branży IT, w projekcie pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 24 sierpnia 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami: Rozeznanie rynku – usługa szkoleniowa
Termin składania zapytań ofertowych: 24-08-2019 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 07-05-2019
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące zakupu materiałów biurowych dla uczestników projektu oraz certyfikatów zakończenia szkoleń potwierdzających nabycie kompetencji dla uczestników projektu pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 8 maja 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami:   Rozeznanie rynku – materiały biurowe i certyfikaty
Termin składania zapytań ofertowych: 08-05-2019 17:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 08-05-2019
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące usługi cateringowej: całodziennej przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej w trakcie szkoleń dla uczestników projektu pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 13 maja 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami:   Rozeznanie rynku – usługa cateringowa
Termin składania zapytań ofertowych: 13-05-2019 00:00

Więcej