Projekt:
Dodane: 16-02-2018
Zapraszamy do składania ofert na: usługę polegającą na wyłonieniu ekspertów merytorycznych opracowujących 8 scenariuszy warsztatów w projekcie „Lepsze Jutro” w ramach panelu kompetencji społecznych dla 120 uczestników projektu, z terenu Aglomeracji Jeleniogórskiej, objętych wsparciem projektowym (8 warsztatów dla 8 grup po ok. 15 osób w każdej grupie). Celem panelu kompetencyjnego będzie nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.   Termin składania ofert do 23 luty 2018 r.    Więcej szczegółów w załącznikach.
Termin składania zapytań ofertowych: 23-02-2018 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 06-11-2017
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/CAL/DS/2017 z dnia 06.11. 2017 r.   Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 40, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: świadczenie usługi trenera w trakcie przeprowadzenia cyklu 2-dniowych warsztatów w ramach Panelu Kompetencji Społecznych w projekcie pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Termin oferty: 16.11.2017 r.
Termin składania zapytań ofertowych: 16-11-2017 17:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 28-07-2017
Zapraszamy do składania ofert na: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie 8 dwudniowych wizyt studyjnych dla ośmiu grup uczestników projektu (każda grupa ok. 15 osób) w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Termin składania ofert do 09 sierpnia 2017 r. do godziny 23.59   Więcej szczegółów w załącznikach.
Termin składania zapytań ofertowych: 09-08-2017 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 13-01-2017
Zapraszamy do składania ofert na: świadczenie usługi eksperta do spraw społeczno-aktywizujących (porady  indywidualne) w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Termin składania ofert do 20 stycznia 2017 r.   Więcej szczegółów w załącznikach. Uwaga: przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.01.2017 r. Zmiana wynika z usunięcia zapisu z formularzu ofertowego: "Przewiduje się, że Ekspert do spraw społeczno-aktywizujących swoją podstawową działalnością zawodową realizuje w terenie objętym wsparciem w ramach projektu lub co najmniej na terenie województwa dolnośląskiego".
Termin składania zapytań ofertowych: 25-01-2017 18:00

Więcej

Projekt: Regionalne
Dodane: 01-03-2017
Zapraszamy do składania ofert na: zapewnienie usługi noclegowej i gastonomicznej podczas 64 2-dniowych (15 h dyd.) warsztatów w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Termin składania ofert do 08 marca 2017 r.   Więcej szczegółów w załącznikach.
Termin składania zapytań ofertowych: 08-03-2017 23:59

Więcej