Projekt:
Dodane: 23-07-2018
TOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, CAL, ul. Ludwika Michała Paca 04-386 Warszawa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: realizację usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, obywatelskiego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „Krok naprzód” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania zapytań ofertowych: 27-07-2018 24:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 04-07-2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w ramach realizacji projektu pn. "Krok naprzód" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   W zapytaniu ofertowym w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 04.07.2018 r. polegającym na wyłonieniu wykonawcy konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w projekcie pt. „Krok naprzód”  - nastąpiła oczywista omyłka w pkt. 4  . Kryteria oceny ofert. W 2 kryterium dotyczącym oceny konspektu zajęć zamiast zdania:  "suma punktów przyznanych przez każdego eksperta" powinno być  "średnia punktów przyznanych przez każdego eksperta".
Termin składania zapytań ofertowych: 09-07-2018 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 25-06-2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach realizacji projektu pn. "Krok naprzód" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
Termin składania zapytań ofertowych: 29-06-2018 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 22-01-2018
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 40, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu Nr 2/CAL/ZITAJ/2018 na: pełnienie funkcji członka/członkini lub koordynatora/koordynatorki Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) w projekcie „Lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania zapytań ofertowych: 18-02-2018 24:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 16-02-2018
Zapraszamy do składania ofert na: usługę polegającą na wyłonieniu ekspertów merytorycznych opracowujących 8 scenariuszy warsztatów w projekcie „Lepsze Jutro” w ramach panelu kompetencji społecznych dla 120 uczestników projektu, z terenu Aglomeracji Jeleniogórskiej, objętych wsparciem projektowym (8 warsztatów dla 8 grup po ok. 15 osób w każdej grupie). Celem panelu kompetencyjnego będzie nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.   Termin składania ofert do 23 luty 2018 r.    Więcej szczegółów w załącznikach.
Termin składania zapytań ofertowych: 23-02-2018 23:59

Więcej

english russia
CAL TV