EuCDN, zrzesza organizacje działające na poziomie krajowym w: Katalonii, Szwecji, Belgijskiej Flandrii, Norwegii, Polsce, Czechach, Szkocji, Irlandii, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. W Polsce partnerem EuCDN jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Pomimo że Europa jest „zdrową demokracją”, w której wszyscy powinni mieć zagwarantowane podstawowe prawa, rzeczywistość pokazuje, że wykluczenie wciąż jest w niej obecne. Z tego powodu EuCDN pracuje na rzecz inkluzji, partycypacji i demokracji poprzez promowanie i rozwijanie zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w Europie. W sposób szczególny EuCDN:

  • wspiera obywateli, profesjonalistów i decydentów z różnych krajów europejskich,
  • stara się rozwijać Europę, która działa w oparciu o społeczności lokalne i demokrację uczestniczącą,
  • pomaga budować europejskie społeczeństwo obywatelskie poprzez rozwój społeczności lokalnych.

Aby zrealizować tę misję, EuCDN stawia sobie za cel wdrożenie działań, które pomogą zmienić europejską rzeczywistość. W ramach tego EuCDN prowadzi następujące działania:

  • analizy i badania – na poziomie krajowym i międzynarodowym,
  • ułatwia rozwój instytucji,
  • bierze udział w dyskusjach dotyczących rozwoju społeczności,
  • dokonuje analiz dobrych praktyk i czyni je powszechnie dostępnymi dzięki rozpowszechnianiu ich wyników,
  • wykorzystuje wszelkie prawne środki, by przybliżyć osiągnięcie celów rozwoju społeczności lokalnych.