Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

“Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany przez Stowarzyszenie CAL  w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego  2014-2020. Okres realizacji projektu 01.09.2019 r. – 30.06.2023 r.

Więcej

Aktywność sposobem na zmianę

Rekrutacja uczestników projektu “Aktywność sposobem na zmianę” Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu pn. „Aktywność sposobem na zmianę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza online i oczekiwanie na kontakt […]

Więcej

Włącz się społecznie i zawodowo

Projekt “Włącz się społecznie i zawodowo” Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 do 30.09.2023r. Wartość projektu: 1 994 227,68 zł Dofinansowanie UE: 1 695 093,52 zł Projekt realizowany na terenie województwa dolnośląskiego Lider projektu: Fundacja „Mamy Prawa” Partner projektu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Celem projektu jest Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i/lub zawodowej 90 osób […]

Więcej