Projekt przygotowany i zrealizowany przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu była aktywizacja kobiet z terenów wiejskich i podnoszenie ich kompetencji w zakresie wprowadzania zmian w najbliższym otoczeniu. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w partnerstwie z Fundacją dla Polski i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowało szkolenia „Kobieta Aktywna w środowisku lokalnym”, w których uczestniczyło około 600 liderek lokalnych.