liderzy

Industry Personnel Service Sp. z o.o. od października 2017 r. realizuje projekt „Chcemy być aktywni!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Wartość całkowita projektu: 4 279 104,18 zł
Wysokość dofinansowania: 4 065 148,96 zł
Poziom dofinansowania: 95%
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 120 rodzin, w tym 254 osób dorosłych doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym 30% osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z POPŻ z pierwszeństwem w procesie rekrutacji.

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w tym powiatów: przasnyskiego, mławskiego, żuromińskiego, ciechanowskiego, makowskiego, płońskiego, pułtuskiego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego  i wyszkowskiego w okresie od 01.10.2017 r. do 31.08.2019 r.

Beneficjenci projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia, zawierającym etap diagnozy indywidualnej potrzeb i potencjałów uczestników projektu, w oparciu o którą nastąpi kilkunastomiesięczny cykl kompleksowych działań reintegracyjnych, m.in. aktywizacja społeczno-zawodowa dorosłych członków rodzin oraz pomoc i wsparcie w zakresie świadomego rodzicielstwa.

W ramach projektu oferujemy:

  • płatny staż zawodowy u pracodawców
  • szkolenia zawodowe oraz kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb
  • stypendium szkoleniowe
  • możliwość uzyskania pożądanych kwalifikacji i uprawnień
  • pośrednictwo pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia
  • indywidualne doradztwom, pośrednictwo zawodowe i wsparcie terapeutyczne
  • wsparcie animatorów u coachów społecznych
  • catering i zwrot kosztów dojazdu.

 

Logo333-1 (2)