Celem projektu jest wzmacnianie potencjału bibliotek – przekształcanie ich w ośrodki aktywności lokalnej, gdzie poza wypożyczeniem książki będzie można skorzystać z Internetu, wziąć udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach, przyjść na spotkanie z aktorem, pisarzem, sportowcem.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest odpowiedzialne za cykl szkoleń planowania rozwoju biblioteki (zmiana instytucjonalna i środowiskowa) oraz serię szkoleń specjalistycznych – w sumie przeszkolonych zostanie około 3300 osób, organizację 18 konferencji podsumowujących w każdym województwie (w I rundzie PRB) oraz pracę z kadrą trenerską i opiekunami grup.

W II rundzie Programu CAL odpowiada również za udzielenie wsparcia przy zawiązywaniu lokalnych partnerstw bibliotekarzom ze 128 bibliotek wiodących

Czas realizacji projektu: 2009 – 2013

Strona internetowa: www.biblioteki.org